+ Слово/выражение Дата
+ штатное расписание 16 апреля
1. штаттык ыраатама
2. штаттык жүгүртмө
+ Управление финансами (финансовый менеджмент) 07 декабря
Акча-каражаттарды башкаруу (финансалык менеджмент) 
+ средневзвешенное значение 05 декабря
орточо эсеп
+ 1. Охватить финансированием. 2. Предоставить финансирование. 27 ноября
1. Каржылоо (каржылоонун) алкагына алуу.2. Каржылоо көрсөтүү.
+ Профессия финансист Профессия финансист Краткое описание:Сложно рядовому гражданину... 27 июня
+ Банк развития сообществ 03 февраля
коомчулуктарды өнүктүрүүчү банк
+ В работе нашли отражение такие вопросы, как понятие и сущность финансового планирования... 10 мая
Эмгекте кредиттик уюмду финансылык пландаштыруу түшүнүгү жана анын маңызы, ишкананын...
+ co-branded 27 апреля
кош белгилүү, көп белгилүү (соода белгиси). Бир нече соода белгиси алдында чыгарылган...
+ retention 27 апреля
1. а. кармап калуу, тутуп калуу; б. тутуп калуу, сактап калуу жөндөмү2. а. эстеп...
+ safe harbor framework 27 апреля
жеке маалыматтардын жашырындуулугун сактоо келишими.АКШ жана ЕБ ортосундагы атайын...
+ maintain facilities 27 апреля
жарак-жабдууларды тейлөө
+ material change 27 апреля
жеке өзгөрүш (физика)
+ Оформить кредитную линию 26 апреля
кредит линиясына (сызыгына) жазылуу
+ Аукцион 19 апреля
торукбыть проданым с молотка/быть проданным на аукционе - торукталуу
+ Растрата 19 апреля
коромжулук
+ платежка 16 апреля
төлөм табыштамасы
+ stock exchange 09 апреля
Фондулук биржадан башкача болобу?
+ negotiating bank 28 марта
негоциант банк
+ advising bank 28 марта
кабаркатташтыруучу банк, авизолоочу банк
+ on installment 28 марта
1. финанс. Бөлүктөп төлөө, төлөмдүн бир бөлүгүн төлөө.2. компүтер. Орнотууда,...