+ Слово/выражение Дата
+ Ньютон закондорун колдонуу чектери 12 мая
Границы применения законов Ньютона
+ учур 11 мая
момент, время
+ Резонанс токов и напряжений. Условия признаки резонанса 06 мая
агындар жана чыңалуулар өөрчүнү. өөрчүнүн шарттары жана жышаандары
+ Задачи и разделы физической химии. Основные термодинамические понятия и определения.... 12 декабря
Физикалык химиянын милдеттери жана бөлүмдөрү. Термодинамиканын негизги түшүнүк жана...
+ percentile 09 июня
персентил
+ quantile 09 июня
квантил
+ Greenwich Mean Time 28 мая
Ортоңку Гринвич убактысы
+ horsepower 27 мая
аттын күчү (физикада кубаттуулуктун бир өлчөмү). 
+ light year 27 мая
жарыктык-жыл
+ g-force 27 мая
салмак деген ушубу?