+ Слово/выражение Дата
+ Приложение 19 июня
Тиркеме
+ сиздин кароонузга Тон райондук сотунун 6.01 чечиминин негизинде Улахол айыл окмотунун... 15 мая
+ Чаткал райондук соттук аткаруучулар кызмат болуму Сиздердин 2014-жылдын 15-августунда... 05 декабря
+ 2.8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов Самостоятельная... 15 октября
2.8. Студенттерин өз алдынча ишин усулдук-окуу тарабынан камсыздоо. Студенттерин...
+ Актуальность применения комплекса знаний при решении экспертных задач, независимо... 10 июня
+ опросник 18 октября
сурамжылагыч
+ Государственное регулирование предпринимательской деятельности в сфере недропользования... 23 марта
Кыргыз Республикасынындагы кен байлыктарын пайдалануу чөйрөсүндө ишкердүүлүктү жөнгө...
+ постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству 08 марта
Кылмыш ишинин козголгондугу жана аны өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндөгү токтом
+ Лицензирование и саморегулирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование... 14 февраля
Ишкердүүлүктү лицензиялоо (уруксаттама берүү) жана өз алдынча жөнгө салуу.ЕАЭБин...
+ окуунун күндүзгү түрүнүн нормативдүү мөөнөтү өө 14 января
нормативный срок обучения дневной (очной) формы ......
+ Правовые проблемы приобретения и осуществления, исключительных прав на товарный... 24 декабря
Товардык белгилердин жана ишкердүүлүк субъектерди тейлөө белгилердин айрыкча укуктарына...
+ Инвестиционные договоры и соглашения. 24 декабря
Инвестициялык келишимдер жана макулдашуулар
+ Правовые проблемы приобретения и осуществления, исключительных прав на товарный знак... 16 декабря
Ишкердик субъектилеринин тейлөө жана товардык белгилерине өзгөчө укуктарды алуунун...
+ Правовое регулирование обращения корпоративных ценных бумаг в Кыргызской Республике 11 декабря
Кыргыз Республикасынын ичинде корпоративтик баалуу кагаздардын жүгүртүүнү укуктук жөнгө салуу.
+ Правовые проблемы приобретения и осуществления, исключительных прав на товарный знак... 11 декабря
+ Правовое регулирование банковского кредитования субъектов предпринимательской деятельности 08 декабря
Ишкердик суб"ектилерине банк тарабынан кредит берүүнү укуктук жактан жөнгөрүү.
+ Правовые проблемы приобретения и осуществления, исключительных прав на товарный знак... 08 декабря
+ 1.Правовые основы страховой деятельности в Кыргызской Республики.2.Договор страхования... 29 октября
1. Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу ишмердүүлүгүн укуктук негиздери. 2.Ишкердүүлүктүн...
+ Эмиссия акций как основание возникновения корпоративных правоотношений 27 октября
Акциялардын эмиссиясы - корпоративтик укуктук мамилелердин пайда болуусунун негизиндей.
+ Предпринимательское (торговое, коммерческое) право в зарубежных странах. 23 октября
Чет өлкөлөрдөгү ишкердик (соода, коммерциялык) укугу.