+ Слово/выражение Дата
+ Мен кеттим. 24 декабря
Я ушел (уехал).
+ Транспорт является как личным, так и привлеченным. 11 декабря
Унаа жеке менчик жана жалданма болот.
+ Tobacconist 14 мая
1. Тамеки (өндүрүүчү/чыгаруучу) фабрикасынын ээси/кожоюну.2. тамекинин түрлөрүн сатуучу,...
+ gourmet 13 мая
даамкөй, даамчыл
+ popular 13 мая
1. а) популардуу, кеңири тараган, белгилүү; б) популардуу, сүйүктүү, сүйкүмдүү2....
+ нереалистический 13 мая
укмуш, шумдук, болуп көрбөгөн (мис., шоу)чындыкка сыйбаган  (мис., рассказ)
+ spotlight 13 мая
1. жарык нуру, жарык кылуучу прожектордун нуру. 2. жарык кылуу, нурга тутуу.
+ off work 13 мая
фразеологизм 1. жумуш маалынан сырткары иштөө. Мисалы кечинде калып иштөө.2....
+ Customer Experience 13 мая
Кардардын Тажрыйбасы 
+ огурец 11 мая
кыяр деген барбы?
+ педикюр 11 мая
бут (тырмак) камылгасы, бут (тырмак) камы
+ маникюр 11 мая
Кол (тырмак) камылгасы, кол (тырмак) камы
+ colorful, colourful 10 мая
түстүү
+ available 08 мая
бар
+ Лопасти вертолета 05 мая
тик учак баралары