+ Слово/выражение Дата
+ Балтасын сууга түшүргөн орустай болуп. 20 февраля
+ Бычмачынын күчүгүндөй шыйпылдап 20 февраля
+ Билим алуу - ийне менен кудук казгандай. 20 января
Фольклордук жана лингвистикалык өңүттөн алып караганда бул макалга "Корень учения...
+ Скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. 12 ноября
+ Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны. 12 ноября
1. Куй железо, пока горячо2. Всему своё время.Котормосу: когда у тебя есть конь,...
+ Адамды сөзүнөн тааны. 12 ноября
Речь характеризует человека.
+ Аялыңды атым дебе камчы салып, балаңды өзүм дебе эрке багып. 12 ноября
+ Акылдууга айткан сөз, колго конгон кушка тең, Акылсызга айткан сөз, учуп кеткен желге тең. 12 ноября
+ Баш кетсе кетсин, намыс кетпесин. 12 ноября
За честь и головы не жалко
+ Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. 11 ноября
+ Баш кесмек бар, тил кесмек жок. 11 ноября
+ алгандын бермеги бар 08 октября
One good turn deserves another.Roll my log and I will roll yours
+ Волков бояться- в лес не ходить 25 июня
чычкандан корккон эгин айдабайт
+ Не имей 100 рублей а имей 100 друзей 06 июня
Дос деген ыйык нерсе, эгер аны баалай билсе.
+ Көп түкүрсө көл болот 03 июня
с миру по нитке
+ Сам себя не похвалишь — никто не похвалит 06 мая
өзүңдү өзүң мактабасаң, эч ким сени мактабайт
+ Кыңыр иш кырк жылдан соң/кийин да билинет 04 мая
дурное дело и через 40 лет всплывет наружу