+ Слово/выражение Дата
+ курам на смех 19 декабря
тоокторго күлкү болуп
+ играть с огнём 11 ноября
таяк жээр бала атасынын сакалы менен ойнойт/ таяк жээр эчки койчунун таягына сүйкөнөт...
+ Не в своей тарелке 11 ноября
ыңгайсыздануу
+ Ёлки-палки 26 сентября
Шайтан алгыр
+ Өлө жегенче бөлө же 31 июля
Ешь в меру, чем чрезмерно
+ көлөкөгө тон бычуу 18 июля
көлөкөгө карап, тон бычпайт погов. по тени шубу не кроят;  (со словаря...
+ Расставить точки над i 11 июля
Баардыгын айкын кылуу, Толук тактап чыгуу.
+ Типун на язык 11 июля
Тилиңе тибиртке чыксын. Оозуңа кара таш. 
+ Окунуться с головой 11 июля
баш оту менен кирүү
+ Крик души 11 июля
жан кыйкырыгы
+ Держать руку на пульсе 11 июля
тамырды кармап туруу
+ Работать до седьмого пота 06 июля
кара терге же булоого түшүү
+ From the bottom of my heart 06 июля
чын жүрөгүмдөн
+ Если тебя ударят по левой щеке- подставь правую 29 июня
таш ыргытса аш ыргыт
+ Rags to riches 28 июня
ылайдан майга 
+ To put in a good word for someone 28 июня
бирөөнү (жакшы) сөзгө ала кет- 
+ Глаза разбежались 28 июня
көз тайгылды 
+ Вешать лапшу на уши 26 июня
кулакка теп-
+ What goes around comes around 26 июня
келме кезек
+ Выбиваться из колеи 25 июня
жолдон чыгуу (Юдахинден)