+ Слово/выражение Дата
+ Оса (осы) 18 ноября
Аары (ед.ч); аарылар (мн.число). Пчела - бал аарысы
+ промежуточный хозяин паразита 02 июня
зыянкечтин отмо/арадагы/ортодогу ээси
+ Белоголовый сип 25 декабря
ак кажыр
+ Кенгуру 10 мая
бөрсө
+ Носорог 10 мая
керик
+ буйвол 10 мая
жаныш. орфографиялык сөздүктөн (2009)
+ Тюлень 12 апреля
Аюу балык