+ Слово/выражение Дата
+ Россиянын каратып алуусуна чейин Орто Азия аймагында канча мектеп болгондугу жөнүндө... 06 июня
+ Кыргыз элинин «Манас» эпосу — эрдикти, жоокердик ар намысты, Мекенди ыйык тутууну... 01 мая
Кыргызский эпос "Манас" - великое произведение, в котором славится мужество, воинская...
+ 14-октябрь 1924-жылы Туркестан Республикасынын таркашынан кийин, РСФСРдин ичинде... 08 апреля
После распада Туркестанской Республики 14 октября 1924 года в составе РСФСР была...
+ БАШ СӨЗҮ Урматтуу окурманым!... 11 января
+ клан 29 июля
тек, тууган-туушкан. 
+ Этно-экологический 08 мая
этникалык-экологиялык
+ Иссык-Куль – бессточное солоноватое озеро Кыргызстана; одноиз крупнейших горных озер... 28 марта
Ысык-Көл - Кыргызстандагы суу агып чыкпаган туюк көл; дүйнө жүзүндөгү эң ири көлдөрдүн...
+ Междуречье 06 марта
Дарыя аралык
+ стела 06 марта
1. стела2. эстелик такта. Бетинде чегилген тексти бар таш, жыгач такта. Мисалы, Күлтегиндин...
+ зернотёрка 05 марта
Жаргылчак