+ Слово/выражение Дата
+ Игровая приставка 11 сентября
Оюн приставкасы
+ 1.Адрес оплаты 2.Акции (акции проводимые магазином) 3.Ваш заказ №хх сформирован! 4.Ваш... 13 июля
1.Төлөө дареги 2.Өнөктүктөр (Акциялар) (дүкөн өткөргөн өнөктүктөр (акциялар)) 3.№хх...
+ expandability 07 июля
кеңейүүчүлүк (?), кеңейүү жөндөмдүлүгү
+ конференц-связь 21 мая
конференц-байланыш
+ Центры обслуживания абонентов 21 мая
Абоненттерди тейлөө борборлору
+ Мобильное ТВ 21 мая
Мобилдик телекөрсөтүү
+ Open Educational Resources 31 января
Ачык билим берүү каражаттары/ресурстары
+ shortcut 28 января
бат/тез чакыруу (белгилүү бир команданы, менюнун пунктун) жарлык (ярлык), белги Мис.keyboard...
+ • 1. Место и роль компьютерной лингвистики в лингвистических исследованиях • 2.... 22 декабря
1. Компьютердик лингвистиканын лингвистикалык изилдөөлөрдө алган орду жана ойногон...
+ Беспроводной интернет 20 декабря
зымсыз интернет
+ font 16 декабря
тамга жазуусу?тамга түрү?
+ default 24 ноября
+ Multi-line 27 октября
Көп саптуу
+ dropdown menu 25 сентября
жайылма тизме, жайылма тизме ???
+ tooltip 24 сентября
жарак жандамасы???
+ toolbar 24 сентября
1. шаймантакта, жарактакта
+ panel, top panel, side panel 21 августа
панель, өйдөкү панель, капталдагы панель.
+ шрифт 03 августа
жазуу/тамга түрү. 
+ Информация, передаваемая в налоговые органы, передается в защищенном и зашифрованном виде. 23 июля
Салык органдарына берилген маалымат шифрленип жана катылып берилет.
+ FAQ (frequently asked questions) 11 июля
көп кездешүүчү суроолор