Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (2016-ж.), (en-kg)

«Записано с Языкового портала Майкрософт. © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2016. Все права защищены».


"Майкрософт Тил порталынан алынды". ©  Майкрософт Корпорациясы (Microsoft Corp.), 2016. Баардык укуктар корголгон».