Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (kg-ru)

«Записано с Языкового портала Майкрософт. © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2012. Все права защищены».


"Майкрософт Тил порталынан алынды". ©  Майкрософт Корпорациясы (Microsoft Corp.), 2012. Баардык укуктар корголгон».