Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-kg)

КР Салык кызматынын орусча-кыргызча терминологиялык сөздүгү (талкуудан өткөрүлгөн-кыскартылган варианты)

 

Баардыгы 514 термин.

Сөздүк http://www.mamtil.kg сайтынан алынган.

Сөздүктүн жайгашкан жери - шилтеме