Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(kg-en)

Англисче-кыргызча,кыргызча-англисче сөздүк

English-Kyrgyz, Kyrgyz-English Dictionary

© Т.Абдиев, Л.Сыдыкова

Бишкек – 2006

Англисче-кыргызча бөлүмүндө 12 миңге жакын, кыргызча-англисче бөлүмүндө 8 миңге жакын сөз жана сөз айкаштарын камтыган бул сөздүк кыргыз лексикографиясындагы англисче-кыргызча, кыргызча-англисче сөздүктөрдүн алгачкыларынан. Мында көптөгөн кош тилдүү сөздүктөрдөн тышкары котормо ишиндеги тажрыйба да пайдаланылды. Окуучуларга, студенттерге, аспиранттарга, мугалимдерге, котормочуларга жана англис тилине кызыккан окурмандардын калың катмарына арналат.

Бишкек – 2006