КырРусАнгПоделится
  Ашканга болбойт! Обгон запрещен! No passing!
  Тилкени карманыңыз Держитесь полосы движения Stay in lane
  Жол оңдолууда Ведутся дорожные работы Men at work
  Кайсы жерде акча алмаштыруучу кеңсе бар? Где находится пункт обмена валюты? Where is the currency exchange office?
  Кредиттик карта аласыңарбы? Вы принимаете кредитные карты? Will you accept a credit card?
  Бул кайсы валютада? Это в какой валюте? What currency is this in?
  Банк канчалык кеч ачылат? Во сколько открывается банк? When does the bank open?
  Мен эсеп ачайын дедим эле Я бы хотел открыть счет I'd like to open an account
  Доллар менен төлөсөм болобу? Могу ли я оплатить в долларах? Can I pay in dollars?
  Мага акча чыгарганга толтурма керек Мне нужен бланк для снятия денег I need a withdrawal form
  Биз менен дүкөнчүлөп келүүнү каалабайсызбы? Не хотите пройтись с нами по магазинам? Would you like shopping with us?
  Баага сатуу салыгы кошулганбы? Цена включает налог с продаж? Does the price include sales tax?
  Мындан жакшыраак дагы эмне бар? У вас есть что-нибудь лучшего качества? Do you have anything of better quality?
  Өтө узун Слишком длинный (долгий) It's too long
  Мен төлөгөм Я уже заплатил I have already paid
  Мага күн тоскон көз айнек керек Мне нужны солнечные очки I'd like a pair of sunglasses
  Балдар үчүн арзандатуулар барбы? Есть ли скидки для детей? Are there any discounts for children?
  Эсепте ката жокпу? В счете нету ошибок? Isn't there any mistake in the bill?
  Мага жынсы шым керек Я хотел бы купить джинсы I would like a pair of jeans
  Мен капчыгымды унутуп калыптырмын Я забыл кошелек I forgot my wallet
  Бул жерге төлөңүз Платить здесь Pay here
  Дүкөнчүлөгүңүз келеби? Хотите пройтись по магазинам? Would you like to go shopping?
  Колго жасалган килемдерди көрсөтсөңүз Я хотел бы посмотреть ковры ручной работы I would like to see a hand-woven rug
  Канчада ачыласыңар? Когда вы открываетесь? When do you open?
  Кийип көргүңүз келеби? Хотите примерить? Would you like to try it on?
  Кайсы жерден ичкенге суу алсам болот? Где я могу купить питьевую воду? Where can I get some drinking water?
  Окшош түстүүлөр менен кошуп жууңуз Стирать с одеждой похожих цветов Wash with similar colors
  Арзандатуулар барбы? Есть ли скидки? Are there any discounts?
  Биз нак акча алабыз Мы принимаем наличные We accept cash
  Мага кеңири чечмеленген эсеп бересизби? Вы дадите мне подробный счет? Will you give me an itemized bill?
  Комиссиясы канча болот? Какая комиссия? What is the commission?
  Менин дүмүрчөгүм Вот мой товарный чек Here is my receipt
  Туалет буюмдарын кайдан тапсам болот? Где я могу найти туалетные принадлежности? Where can I find toiletries?
  Мен аны кийип көргүм келет Я хотел бы примерить это I'd like to try it on
  Эркек балдар үчүн кызыктуу оюн керек Мне нужна интересная игра для мальчиков I would like an interesting game for a boy
  Күнгө күйгөнгө бир нерсе барбы? Есть у вас что-нибудь для загара? Can I have something for suntan?
  Кредиттик карталарды кабыл аласыңарбы? Вы принимаете кредитные карточки? Do you accept credit cards?
  Бул сизге чак келбейт Это не Ваш размер This is not your size
  Нак акча гана Только наличные Cash only
  Мага дүмүрчөк бере аласызбы? Можете ли вы дать мне квитанцию​​? Can you give me a receipt?
  Мага куюп койгондой отурду Они сидят на мне как влитые They fit me like a glove
  Сизге жакшы жарашты Сидит отлично It fits you well
  Айран Кефир Sour milk
  Булар канча убакыт сакталат? Как долго они хранятся? How long will they keep?
  Бул жерде Wi-Fi барбы? Здесь есть Wi-Fi? Is there Wi-Fi here?
  Кайрыбай эле коюңуз Сдачи не надо Keep the change
  Дан оокаттарын кайсы жерден табам? Где я могу найти хлопья? Where can I find cereals?
  Бул дүкөн качан ачылат? Когда открывается этот магазин? When does this store open?
  Кымыз Кумыс Kymyz
  Тарифи кандай? Какой тариф? What is the tariff?
  Максым Максым Maksym
  Кымбатпы? Это дорого? Is it expensive?
  Аны кайсы жерден сатып алсам болот? Где я могу купить это? Where can I buy it?
  Жакшы жарашты Сидит замечательно It fits well
  Сизге жаккан бир нерсе таптыңызбы? Вы нашли что-нибудь, что вам нравится? Did you find something you like?
  Сүт Молоко Milk
  Тиш жууган паста барбы? Есть ли зубная паста? Do you have a toothpaste?
  Чалап Чалап Chalap
  Чучук Чучук Chuchuk
  Жакынкы белектер дүкөнү кайсы жерде? Где ближайший магазин подарков? Where is the nearest gift shop?
  Түн ортосу Полночь It is midnight
  Сиздин фамилияңыз ким? Ваша фамилия? What is your last name?
  Мага жардам берип коё аласызбы? Не могли бы вы мне помочь? Could you please help me?
  Кечиресиз… Извините… Excuse me
  Менин байкабастыгым Я был неосторожен It was careless of me
  Менин суроом бар У меня есть вопрос I have a question
  Ооба, бул туура Да, верно Yes, that's true
  Көзүм жетип турат Я в этом уверен I'm sure of that
  Түшүндүм Понятно I see
  Макул Хорошо OK
  Абдан жакшы Очень хорошо Very well
  Ал кандайча болду? Как это произошло? How did it happen?
  Бул жакшы идея Это хорошая идея That's a good idea
  Мен сизге толугу менен кошулам Я с Вами полностью согласен I totally agree with you
  Караманча түшүнүгүм жок Не знаю I have no idea
  Бул маселе эмес Это не вопрос That's not the question
  Мен каршымын Я против I object to that
  Жардам бергениме кубанычтуумун Рад был помочь Happy to help
  Мени ээрчигенди токтотуңуз Прекратите меня преследовать Stop following me
  Мен андай деген жокмун Я не это имел ввиду I didn't mean that
  Булут каптап турат Облачно It's cloudy
  Эң сонун! Отлично That's perfect
  Баары жакшы Все в порядке Everything is all right
  Кеч болуп калды Уже поздно It is late
  Үп болуп жатат Душно It's muggy
  Күттүргөнүм үчүн кечирим сураймын Извините, что заставил Вас ждать I am sorry for making you wait
  Мен элчиликке чалышым керек Мне нужно позвонить в посольство I need to call the embassy
  Ооба Да Yes
  Кичи пейилдигиңизге ыраазымын Это очень мило с Вашей стороны It's so kind of you
  Жок Нет No
  Балким Возможно Maybe
  Кырсык Авария Emergency
  Күнүнө канча жолу? Сколько раз в день? How many times per day?
  Мен билбейм Я не знаю I don’t know
  Албетте Конечно Of course
  Жаңылышып жатасыз окшойт Боюсь, что Вы ошибаетесь I'm afraid you're mistaken
  Рахмат Спасибо Thanks
  Мен урунуп алдым Я ушибся I hurted myself
  Алкыш Благодарю Thanks
  Кечиресиз Извините I'm sorry
  Бүгүн күн кайнап жатат Сегодня просто как в духовке It's like an oven today
  Суранам Пожалуйста (просьба) Please
  Эмне каалайсыз? Что Вы хотите? What do you want?
  Солго Налево To the left
  Кимди издеп жүрөсүз? Кого Вы ищете? Who are you looking for?
  Кимден сурасам болот? У кого я могу спросить? Who can I ask?
  Мен сизге абдан ыраазымын Я Вам очень признателен I'm very much obliged to you
  Аны сизге ким айтты? Кто Вам это сказал? Who told you that?
  Мактооңузга алкыш Спасибо за комплимент Thank you for compliment
  Эмне болду? Что случилось? What happened?
  Тетигил Вон тот That one
  Сиз эмнени айткыңыз келип жатат? Что Вы имеете в виду? What do you mean?
  Эмне маселе? В чем дело? What's the matter?
  Бул сизге жакпайбы? Вам это не нравится? Don't you like it?
  Ал кайсы жерде болду? Где это произошло? Where did it happen?
  Айтып коёсузбу? Не скажете мне? Can you tell me?
  Сиз жаңылышасыз Вы неправы You are wrong
  Жардам бергенге уруксат бекен? Разрешите помочь Вам? May I help you?
  Ооз тийип көрсөм болобу? Могу я попробовать? May I taste it?
  Маанилүү эмес Неважно It doesn't matter
  Убакыт жок Нет времени There is no time
  Мага баары бир Мне все равно It's all the same for me
  Кириңиз Заходите Come in
  Тоскоол болбогула Не беспокоить Do not disturb
  Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Что это означает? What does this mean?
  Чын элеби? Правда? Really?
  Денем ысып жатат У меня жар I have a fever
  Кээде Иногда Sometimes
  Дайыма Всегда Always
  Эртең шамалдуу болот Завтра будет ветрено It will be windy tomorrow
  Көбүн эсе Часто Often
  Мени тажаттыңар Вы мне надоели You are bothering me
  Эч качан Никогда Never
  Мен сиз менен макулмун Я с Вами полностью согласен I agree with you
  Сиздин айыңыздан болду дейм Это Вы виноваты I think it was your fault
  Ал азыр бул жерде жок Его сейчас нет He's not here now
  Күлкүлүү экен Смешно That's funny
  Айтканыңызды кайталап коюңузду суранам Повторите, пожалуйста Say that once more please
  Мен түшүнгөн жокмун Я не понял I didn't understand
  Маселе эмес Это не вопрос It's out of question
  Мен чарчадым Я устал I'm tired
  Терең урматтоо менен С глубоким уважением Yours sincerely
  Мен жалгызмын Я один I'm alone
  Кечиресиз, мен азыр Извините, я на секунду Excuse me, a moment
  Абдан ыраазымын Весьма признателен Much obliged
  Сизди кайрадан көргөнүмө кубанычтуумун Рад Вас снова видеть I'm glad to see you again
  Жаан себелеп жатат накрапывает дождь It's spitting
  Түшүнүктүү Понятно It's clear
  Мен бул жердемин Я здесь I'm here
  Бул жер өтө ысык Здесь очень жарко It is very hot in here
  Мен уктай албай жатам Я не могу заснуть I can't sleep
  Эрте Pано It's early
  Ысык Жарко It's hot
  Иш тажрыйбасы Опыт работы Work experience
  Муну Вот этот This one
  Балким башка жолу Возможно, в следующий раз Maybe next time
  Мага скотч керек Мне нужен скотч I would like a sticky tape
  Мен күтүп атам Я жду I'm waiting
  Жаткан жери жайлуу болсун Да упокоится с миром Rest in peace
  Кыйын иш Это трудно It's difficult
  Анан эмне? Что дальше? So what?
  Ачуум кармап турат Я зол I am angry
  Мен сага ишенем Я верю в тебя I believe in you
  Мүмкүн болбогон нерсе жок Ничто невозможно Nothing is impossible
  Сиз Вы You
  Сен Ты You
  Силер Вы You
  Бүгүн күн суук Сегодня холодно It's cold today
  Сиздерге Вам For you
  Силерге Вам For you
  Ал Он/она/это/то It
  Бир мүнөткө күтө туруңуз Подождите минутку Just a minute, please
  Бул нерсе Эта вещь This thing
  Бул Это This
  Ушул Этот This one
  Тигилер Те Those ones
  Мен Я I
  Алар Они They
  Жандандыруу Привести в действие Bring the action
  Жарайт Хорошо OK
  Эч ким жаракат алган жокпу? Никто не пострадал? Is anyone hurt?
  Бул бузук экен Это сломано It is broken
  Муздак Холодно It's cold
  Иштебейт Не работает Out of service
  Мен эч нерсе көргөн жокмун Я ничего не видел I haven't seen anything
  Чакырууңузга алкыш Спасибо за приглашение Thanks for your invitation
  Кайда? Где? Where?
  Каалаган убакытта чалсаңыз болот Звоните в любое время Call any time you like
  Кайсы күнү бош болосуз? В какой день вы будете свободны? Which day will you be free?
  Кантип? Как? How?
  Кандай жаңылыктар бар? Какие новости ? What's the news?
  Канча? Сколько? How many?
  Качан? Когда? When?
  Абдан сонун болду Очень хорошо получился Very well received
  Ким кылганын билбейм Я не знаю, кто это сделал I don't know who did that
  Ким? Кто? Who?
  Бүгүн балдарды мектептен кечирээк алып кетем Я сегодня заберу детей из школы позже I'm going to pick up kids from school later today
  Ошондой аңыз болуп жатат Слухи ходят Rumor has it
  Макулдаштык! Договорились! Deal!
  Мен бош эмесмин Я занят I am busy
  Күн тийип турат Солнечно It's sunny
  Сиз бошсузбу? Вы заняты? Are you occupied?
  Мен өзүмчө жүрөм Я сам по себе I'm on my own
  Кайталап айтып коюшуңузду суранам Пожалуйста, повторите Say that again, please
  Өз убагында Вовремя On time
  Бүгүн ысык Сегодня жарко Today it's hot
  Жийиркеничтүү Это отвратительно It's disgusting
  Тийбегиле Не прикасайтесь Do not touch
  Менин билишимче Насколько я знаю As far as I know
  Бүгүн абдан суук Сегодня очень холодно Today it's very cold
  Менин номурум … Мой номер … My phone number is …
  Койбой турушуңузду суранам Не кладите трубку, пожалуйста Hold on, please
  Өзгөчө кырдаал Чрезвычайная ситуация Emergency
  Кечиресиз, сизди түшүнгөн жокмун Извините, я вас не понял I'm sorry, I didn't get you
  Сиз билгендей Как вы знаете As you know
  Кулакчындарым иштеген жок Мои наушники не работают My earphones don't work
  Сиз мечитке барасызбы? Вы ходите в мечеть? Do you go to mosque?
  Сиздин номуруӊузду айтып коёсузбу? Могу я узнать ваш номер? May I have you phone number?
  Эмейлимди текшерип алсам болобу? Могу ли я проверить свою электронную почту? May I check my e-mail?
  Кеч кире баштады Темнеет It's getting dark
  Түнүңүз жакшы өттүбү? Как прошла ночь? How was your night?
  Бүгүн аба ырайы начар Сегодня плохая погода The weather today is bad
  Эртең аба-ырайы кандай болчудай? Какой прогноз погоды на завтра? What's the forecast for tomorrow?
  Эчтеке эмес Ничего страшного That's all right
  Жакшы иштебей жатат Это плохо работает It doesn't work well
  Cиз Фейсбукта барсызбы? Вы есть в Фейсбуке? Are you on Facebook?
  Интернеттен көрүшкүчө Увидимся онлайн See you online
  Мен интернетте убакыт өткөргөндү жакшы көрөм Я люблю проводить время в интернете I like surfing in the Internet
  Менин веб-сайтым Мой веб сайт My website
  Статусту жаңыртуу Обновить статус Update status
  Сүрөт кошуу Добавить фотографию Add picture
  Файл жүктөп алуу Загрузить файл Download a file
  Пост калтыруу Оставить пост Post
  Комментарийлөө Комментировать Comment
  Блог жазуу Ввести блог Blogging
  Жакынкы интернет кафе кайсы жерде? Где находится ближайший интернет-кафе? Where is the nearest Internet cafe?
  Өздүк маалымат Персональная информация Personal information
  Кошумча маалыматтар Дополнительная информация Additional Information
  Биз жөнүндө О нас About us
  Байланыш маалыматтары Контактная информация Contact information
  Интернетке кошулуу Подключение к интернету Connect to internet
  Wi-Fiдын сырсөзү кандай? Какой пароль от вай-фая? What is the wif-fi password?
  Мага Wi-Fi керек Мне нужен Wi-Fi I need Wi-Fi
  Мага интернет керек Мне нужен интернет I need internet
  Мейманканада акысыз Wi-Fi барбы? В гостинице есть бесплатный Wi-Fi? Is there free Wi-Fi in hotel?
  Сиз Twitter'де барсызбы? Вы есть в Твиттере? Are you on Twitter?
  Мен чачымды тегиздетейин дедим эле Я хотел бы подстричь волосы I'd like to have my hair cut
  Сиздин уулуңуз сымбаттуу экен Ваш сын красавец Your son is handsome
  Мен чач кырктыргым келет Я хочу подстричься I would like to have a haircut
  Мен тырмактарымды жасатайын дедим эле Я хотел бы сделать маникюр I would like to have my nails done
  Мен чачымды жасаткым келет Я хочу уложить волосы I would like to have my hair styled
  Мен чачымды жаткырткым келет Я хочу сделать укладку волос I would like to have a hairdo
  Сиз татынакайсыз! Вы великолепны! You're great!
  Сиздин кызыңыз абдан сулуу экен Ваша дочь очень красива Your daughter is very beautiful
  Сиздин сүйүктүү кино жылдызыңыз ким? Кто ваш любимый киноактер? Who is your favorite movie star?
  Ат канча асый? Сколько лет лошади? How old is the horse?
  Бул кино сизге жагабы? Вам нравится этот фильм? Do you like this movie?
  Бирдеме ичким келип жатат Я хотел бы что-нибудь выпить I would like something to drink
  Мен бир жакка барып эс алып келүүнү каалаймын Я хотел бы пойти куда-нибудь, чтобы расслабиться I'd like to go somewhere to relax
  Келгиле, кечки ондо жолугалы Давайте встретимся в десять вечера Let's meet at ten pm
  Бир чоң кишиге жана эки балага Один взрослый и два детских, пожалуйста One adult and two children, please
  Сизди бийге чакырсам болобу? Могу я пригласить вас на танец? May I invite you for a dance, please?
  Саатына канчадан? Сколько стоит в час? What does it cost per hour?
  Бул жерде балык кармаса болобу? Здесь можно ловить рыбу? Is fishing allowed here?
  Кечеге саат канчада келейин дейсиңер? Во сколько вы планируете прийти на вечер? What time are you planning to show up for the party?
  Сизге суусундук сунуштасам болобу? Могу ли я предложить вам выпить? May I offer you a drink?
  Сиздин сүйүктүү ырчыңыз ким? Кто ваш любимый певец/певица? Who is your favorite singer?
  Оюн канчада башталат? Когда начнется игра? When does the game begin?
  Менин бөлмөм жыйнала элек В моем номере еще не убрано My room hasn't been cleaned yet
  Мага конверт керек Я ищу конверт I need an envelope
  Сиздин номуруңуз кандай? Какой у вас номер? What is your number?
  Бөлмөлөр жыйналабы? Есть обслуживание номеров? Is there room service?
  Мага бөлмө керек Я хотел бы номер I'd like a room
  Мага жана үй-бүлөмө орун ээленген Была оформлена бронь для меня и моей семьи Reservations have been made for me and my family
  Саатына канча аласыңар? Сколько стоит за час? How much does it cost for an hour?
  Бул жерде интернет барбы? Здесь есть интернет? Can I access the Internet here?
  Мен бул бөлмөнү бир айга алам Я возьму этот номер на месяц I'll take this room for a month
  Кичине шашылып коёсузбу? Вы не могли бы немного поспешить? Would you hurry a little bit, please?
  Мен балдарым мененмин Я со своими детьми I am with my children
  Мага чоңураак бөлмө көргөзөсүзбү? Не могли бы вы показать мне номер побольше? Would you please show me a larger room?
  Мен тамеки чекпеген секциядан орун ээлегим келет Я хотел бы забронировать место в секции для некурящих I would like to reserve a seat in the non-smoking section
  Бөлмөгө кошумча керебет койсо болобу? Вы можете поставить дополнительную кровать в номере? Could you put an extra bed in the room?
  Чыгып кетүү убактысы Освободить нужно до Checkout time is
  Алдын ала орун ээлеп коюшубуз керекпи? Нужно ли нам забронировать заранее? Do we need to make a reservation?
  Күнүмдүк акысы канчадан? Сколько за день? What is the charge per day?
  Мен ата-энем мененмин Я со своими родителями I am with my parents
  Мени ээрчиңиз Прошу за мной Follow me, please
  Мен балам мененмин Я со своим сыном I am with my son
  Мага телевизору бар бөлмө керек Мне нужен номер с телевизором I'd like a room with a TV set
  Менин бөлмөм - 16 Номер моей комнаты - 16 My room number is 16
  Таңкы тамагы менен бир түнгө канча болот? Сколько будет за ночь, включая завтрак? How much it costs for a night including breakfast?
  Тейлөө акысы камтылганбы? Плата за обслуживание включена? Is the service charge included?
  Мен үй-бүлөм мененмин Я со своей семьей I am with my family
  Эки уктоочу бөлмөсү бар турак керек Я хочу снять квартиру с двумя спальнями I'd like to rent a two bedroom apartment
  Ысык суу жок экен Нет горячей воды There is no hot water
  Ал жерде электр уялары барбы? Там есть электрические розетки? Are there electrical sockets on site?
  Бир түнү канча турат? Сколько стоит за ночь? How much is it per night?
  Алдын ала ээлеп коюшум керекпи? Нужно ли заранее резервировать? Do I need to reserve in advance?
  Суу ысыткыч бузук экен Бойлер не работает The boiler is broken
  Бош орун жок Свободных мест нету No vacant places
  Муну жуудурушум керек Мне нужно выстирать вот это I need this to be washed
  Бизге кошумча керебети менен эки кишилик бөлмө керек Нам нужен двухместный номер с дополнительной кроватью We need one double room with an extra bed
  Мен муну жуудурайын дедим эле Я бы хотел, чтобы это помыли/выстирали I'd like to have this washed
  Бөлмөгө балдардын керебетин койсок болобу? Вы можете поставить детскую кроватку в комнате? Could you put a kids bed in the room?
  Тейлөө акысы баага киреби? Цена включает плату за обслуживание? Does the price include the service charge?