Аватар:

Карга (Karga)

Аты-жөнү:

Карга

Катталган датасы:

30.10.2018

Колдонуучунун аты:

Karga

Абалы:

Активдүү

Колдонуучунун статусу:

Кадимки
Колдонуучунун рейтинги 0 Рейтингдеги баалардын саны 0 Кошулган сөздөрдүн саны: 4 Кошулган которуулардын саны: 0 Комментарийлердин саны 0

Кайсы тилдерди билесиз:

Орус тили,Кыргыз тили