Кеңейтилген издөө котормону сөздуктөрдүн арасынан, котормолордун мисалдарынан, фразалардан, www.bizdin.kg китепканасындагы китептердин тексттеринен жана кыргыз Уикипедиясынан издөөгө жардам берет.