Эл-Сөздүк сайтына кирүү

Эгерде сиздин эсебиңиз жок болсо, төмөнкү форма аркылуу катталып, өзүңүздүн котормоңузду кошуу жана керектүү котормолорду сактоо мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуңуз.

"Эл-Сөздүк" - кыргыз тилиндеги көп тилдүү онлайн сөздүк. Долбоордун максаты - кыргыз тилинин котормочуларын тез жана оңой иштеген электрондук сөздүктөр менен камсыздоо. 2015-жылдын сентябрь айына карата, 35ден ашык сөздүк, 350 000ден ашык сөздүктүк сөз камтылган. Алардын ичинде Константин Юдахиндин кыргызча-орусча жана орусча-кыргызча сөздүгү, кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү сыяктуу фундаменталдык сөздүктөр бар.

Сайтка кирүү