Юдахиндин орусча-кыргызча, кыргызча-орусча сөздүктөрү

27-декабрь, 2017-ж.

Юдахиндин орусча-кыргызча жана кыргызча-орусча сөздүктөрүн жүктөп алуу. Сөздүктөрдөн бат издөө.


Юридикалык атоолордун жана башка түшүнүктөрдүн орусча-кыргызча сөздүгү

27-декабрь, 2014-ж.

"Юридикалык атоолордун жана башка түшүнүктөрдүн орусча-кыргызча сөздүгү" Эл-Сөздүккө кошулду. Сөздүктө 14000ге жакын юридикалык атоолор жана башка түшүнүктөр камтылган. Ченемдик укуктук документтерди даярдоодо, иш кагаздарын жүргүзүүдө көмөк көрсөтүүгө арналган. 

Сөздүктүн электрондук варианты bizdin.kg сайтында жеткиликтүү. 


Толковый словарь кыргызского языка

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү

12-октябрь, 2015-ж.

Урматтуу котормочулар, Эл-Сөздүктүн коруна 22519 сөздөн турган "Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү" кошулду.


Банк жана финансы терминдердин сөздүгү

КРУБдун банк жана финансы терминдеринин сөздүгү

31-октябрь, 2016-ж.

Урматтуу колдонуучулар, Эл-Сөздүктүн базасы КРУБдун банк жана финансы терминдеринин сөздүгү менен толукталды (англисче-кыргызчаорусча-кыргызчакыргызча-орусча жана кыргызча-англисче). Сөздүктүн электрондук варианты bizdin.kg сайтында жеткиликтүү. 


Кыргызча-түркчө сөздүк

26-июль, 2016-ж.

Урматтуу колдонуучулар, сайттын базасы кыргызча-түркчө жана түркчө-кыргызча сөздүктөрү менен толукталды. 

Бул сөздүктөр жалпысынан 11 584 сөздөн турат.


Математикалык терминдердин сөздүгү

12-октябрь, 2015-ж.

Урматтуу окурман, жакында эле биздин сайтка математикалык терминдердин кыргызча-орусча жана орусча-кыргызча сөздүктөрү киргизилди. Сөздүктүн электрондук варианты bizdin.kg сайтында жеткиликтүү.


Англисче-кыргызча сөздүк

Англисче-кыргызча сөздүк

12-октябрь, 2015-ж.

Сайттын базасына жаңы 58833 сөздөн турган "Англисче-кыргызча" сөздүгү кошулду.