Аватар:

S (bst)

Аты-жөнү:

S

Катталган датасы:

17.01.2018

Колдонуучунун аты:

bst

Абалы:

Активдүү

Колдонуучунун статусу:

Кадимки
Колдонуучунун рейтинги 0 Рейтингдеги баалардын саны 0 Кошулган сөздөрдүн саны: 0 Кошулган которуулардын саны: 0 Комментарийлердин саны 1

Кайсы тилдерди билесиз:

Орус тили,Кыргыз тили