Юридикалык атоолордун жана башка түшүнүктөрдүн орусча-кыргызча сөздүгү

27 декабрь 2014 ж.
Юридикалык атоолордун жана башка түшүнүктөрдүн орусча-кыргызча сөздүгү

"Юридикалык атоолордун жана башка түшүнүктөрдүн орусча-кыргызча сөздүгү" Эл-Сөздүккө кошулду. Сөздүктө 14000ге жакын юридикалык атоолор жана башка түшүнүктөр камтылган. Ченемдик укуктук документтерди даярдоодо, иш кагаздарын жүргүзүүдө көмөк көрсөтүүгө арналган. 

Сөздүктүн электрондук варианты bizdin.kg сайтында жеткиликтүү. 


Комментарийлер