Математикалык терминдердин сөздүгү

12 октябрь 2015 ж.
Математикалык терминдердин сөздүгү

Сөздүк орто мектептерде жана атайын орто окуу жайларында математика жана информатика предметтери боюнча программаларга ылайык түзүлүп, билимге талпынган жаш муундарга орус тилдеги көп сандаган окуу китептеринен пайдаланууга көмөкчү болсун үчүн кыргызча-орусча жана орусча-кыргызча варианттарда берилди.

Бул окуу куралы орто мектептердин жана атайын орто окуу жайларынын окуучуларына жана мугалимдерине арналат.

Сөздүктүн электрондук варианты bizdin.kg сайтында жеткиликтүү.


Комментарийлер
  •  kasi   22.10.2015

    суппер