Юдахиндин орусча-кыргызча, кыргызча-орусча сөздүктөрүнүн электрондук версиялары

27 декабрь 2017 ж.
Юдахиндин орусча-кыргызча, кыргызча-орусча сөздүктөрүнүн электрондук версиялары

Урматтуу колдонуучулар, эми Юдахиндин орусча-кыргызча (51 000 сөз) жана кыргызча-орусча (40 000 сөз) сөздүктөрүнүн электрондук версияларын www.bizdin.kg сайтынан жүктөп алсаңар болот. Сөздүктөрдүн онлайн версиялары ушул сайтта жеткиликтүү.