Котормочу жана редактор керек

5 июля 2017 г.

Биздин командага англисче-кыргызча багытында иштеген котормочу менен редактор керек. Тема - кыргыз Уикипедиясы. Резюмени bizdinkg@gmail.com почтасына жибериңиз.


Банк жана финансы терминдердин сөздүгү

КРУБдун банк жана финансы терминдеринин сөздүгү

31-октябрь 2016-ж.

Урматтуу колдонуучулар, Эл-Сөздүктүн базасы КРУБдун банк жана финансы терминдеринин сөздүгү менен толукталды (англисче-кыргызчаорусча-кыргызчакыргызча-орусча жана кыргызча-англисче). Сөздүктүн электрондук варианты bizdin.kg сайтында жеткиликтүү. 


Кыргызча-түркчө сөздүк

26-июль 2016-ж.

Урматтуу колдонуучулар, сайттын базасы кыргызча-түркчө жана түркчө-кыргызча сөздүктөрү менен толукталды. 

Бул сөздүктөр жалпысынан 11 584 сөздөн турат.


Математикалык терминдердин сөздүгү

12-октябрь 2015-ж.

Урматтуу окурман, жакында эле биздин сайтка математикалык терминдердин кыргызча-орусча жана орусча-кыргызча сөздүктөрү киргизилди. Сөздүктүн электрондук варианты bizdin.kg сайтында жеткиликтүү.


Толковый словарь кыргызского языка

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү

12-октябрь 2015-ж.

Урматтуу котормочулар, Эл-Сөздүктүн коруна 22519 сөздөн турган "Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү" кошулду.


Англисче-кыргызча сөздүк

Англисче-кыргызча сөздүк

12-октябрь 2015-ж.

Сайттын базасына жаңы 58833 сөздөн турган "Англисче-кыргызча" сөздүгү кошулду.


Юридикалык атоолордун жана башка түшүнүктөрдүн орусча-кыргызча сөздүгү

27 декабря 2014 г.

"Юридикалык атоолордун жана башка түшүнүктөрдүн орусча-кыргызча сөздүгү" Эл-Сөздүккө кошулду. Сөздүктө 14000ге жакын юридикалык атоолор жана башка түшүнүктөр камтылган. Ченемдик укуктук документтерди даярдоодо, иш кагаздарын жүргүзүүдө көмөк көрсөтүүгө арналган. 

Сөздүктүн электрондук варианты bizdin.kg сайтында жеткиликтүү.