KyrRusEngShare
  Ашканга болбойт! Обгон запрещен! No passing!
  Тилкени карманыңыз Держитесь полосы движения Stay in lane
  Жол оңдолууда Ведутся дорожные работы Men at work
  Кайсы жерде акча алмаштыруучу кеңсе бар? Где находится пункт обмена валюты? Where is the currency exchange office?
  Кредиттик карта аласыңарбы? Вы принимаете кредитные карты? Will you accept a credit card?
  Бул кайсы валютада? Это в какой валюте? What currency is this in?
  Банк канчалык кеч ачылат? Во сколько открывается банк? When does the bank open?
  Мен эсеп ачайын дедим эле Я бы хотел открыть счет I'd like to open an account
  Доллар менен төлөсөм болобу? Могу ли я оплатить в долларах? Can I pay in dollars?
  Мага акча чыгарганга толтурма керек Мне нужен бланк для снятия денег I need a withdrawal form
  Биз менен дүкөнчүлөп келүүнү каалабайсызбы? Не хотите пройтись с нами по магазинам? Would you like shopping with us?
  Баага сатуу салыгы кошулганбы? Цена включает налог с продаж? Does the price include sales tax?
  Мындан жакшыраак дагы эмне бар? У вас есть что-нибудь лучшего качества? Do you have anything of better quality?
  Өтө узун Слишком длинный (долгий) It's too long
  Мен төлөгөм Я уже заплатил I have already paid
  Мага күн тоскон көз айнек керек Мне нужны солнечные очки I'd like a pair of sunglasses
  Балдар үчүн арзандатуулар барбы? Есть ли скидки для детей? Are there any discounts for children?
  Эсепте ката жокпу? В счете нету ошибок? Isn't there any mistake in the bill?
  Мага жынсы шым керек Я хотел бы купить джинсы I would like a pair of jeans
  Мен капчыгымды унутуп калыптырмын Я забыл кошелек I forgot my wallet
Открыть все фразы